Privacy- en cookieverklaring Mulder Granen Musselkanaal B.V.

Privacyverklaring

Mulder Granen Musselkanaal B.V.
Schoolstraat 100
9581 GE MUSSELKANAAL

 

Artikel 1: Inleiding
Mulder Granen Musselkanaal B.V. staat ingeschreven onder KvK-nummer 02331441. Mulder Granen Musselkanaal B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mulder Granen Musselkanaal B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op muldergranen.nl aan Mulder Granen Musselkanaal B.V. verstrekt.

Artikel 2: Persoonsgegevens
2.1 Mulder Granen Musselkanaal B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
* Het verlenen en factureren van onze diensten
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
* Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie
U mag te allen tijde de gegevens die Mulder Granen Musselkanaal B.V. van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@muldergranen.nl

Artikel 4: Derden
4.1 Mulder Granen Musselkanaal B.V. verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met de belastingdienst worden gedeeld.


Artikel 5: Website
Mulder Granen Musselkanaal B.V. houdt op muldergranen.nl geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Mulder Granen Musselkanaal B.V. verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij cookies. Meer hierover leest u in onze Cookie verklaring.

Artikel 6: Bewaartermijn
De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging
Mulder Granen Musselkanaal B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt onze website gebruik van een veiligheidscertificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@muldergranen.nl

Artikel 8: Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie Verklaring

Gebruik cookies
Bij bezoek aan de website van Mulder Granen Musselkanaal B.V., muldergranen.nl, verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Website van derden
Op de sites van Mulder Granen Musselkanaal B.V. kunnen links voorkomen naar andere websites die niet tot de Mulder Granen Musselkanaal B.V. behoren. Mulder Granen Musselkanaal B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. U kunt voor informatie hierover de privacy statements op de websites die u bezoekt raadplegen.

Clickgedrag

Mulder Granen Musselkanaal B.V. verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Beveiliging gegevens

Mulder Granen Musselkanaal B.V. respecteert uw privacy en spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enig vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Wijzigen van het Cookie Statement

Mulder Granen Musselkanaal B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Cookie Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.